Opłaty

Koszty całkowite:

  • Student do 26 roku życia (ważna legitymacja studencka/szkolna) : 750 zł.
  • Osoba powyżej 26 roku życia : 900 zł

Koszt kursu – to tylko 600 zł/osoba

W tej cenie zawiera się:

  • szkolenie teoretyczne
  • szkolenie manewrowe

Opłaty za egzamin i patent:

Osoby uczące się do 26 roku życia – 50% zniżki za egzamin i patent po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej:

  • 125 zł egzamin (opłata wnoszona gotówką na egzaminie)
  • 25 zł patent (opłata wnoszona jest po zdanym egzaminie i po wygenerowaniu wniosku o patent na stronie PZMWiNW – Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego)

Osoby dorosłe:

  • 250 zł egzamin (opłata wnoszona gotówką na egzaminie)
  • 50 zł patent (opłata wnoszona jest po zdanym egzaminie i po wygenerowaniu wniosku o patent na stronie PZMWiNW – Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego)

Osoba przystępująca do egzaminu na patent motorowodny/licencję motorowodną zobowiązana jest zabrać ze sobą na egzamin n/w dokumenty:

– dowód tożsamości np.: dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną,

– dowód wpłaty za egzamin,

– ważną legitymację szkolną/studencką, jeżeli osoba jest uprawniona do zniżki i dokonała 50 % opłaty za egzamin,

– zgodę rodziców na uprawnianie turystyki wodnej, wypełnioną przez oboje rodziców. (druk do pobrania TUTAJ)

 

Komentowanie jest wyłączone