Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz recertyfikacje

Najbliższy kurs w Gdańsku planujemy rozpocząć 2 czerwca 2023 roku. Jesteś zainteresowany? Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Skontaktujemy się z Tobą.

FORMULARZ KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Koszty kursu:
Pełen kurs KPP: 950 zł/os
Recertyfikacja: 300 zł/os.

Warunkiem dopuszczenia do recertyfikacji jest:
– posiadanie zaświadczenia o ukończonym kursie KPP,
– zatrudnienie w jednostce współpracującej z PRM lub członkostwo.

Przystąpienie i zdanie egzaminu recertyfikacyjnego możliwe jest wyłącznie w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu ważności dotychczasowego zaświadczenia. Nie dotyczy osób, których termin ważności KPP upłynął w okresie pandemii.

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w wiadomości e-mail po zakończeniu zapisów.

Uwaga. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu kursu w przypadku braku możliwości jego organizacji ze względu na obostrzenia w związku z pandemią.

Pytania w sprawie szkoleń: biuro@grw.pl

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
78 2530 0008 2049 1070 6051 0001 – Nest Bank
Tytuł przelewu: KPP (miesiąc), imię i nazwisko kursanta,
np. „KPP lipiec, imię nazwisko”