Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz recertyfikacje

Najbliższy kurs w Gdańsku planujemy rozpocząć 24 maja 2024. Zajęcia odbywać się będą w piątki, sobote i niedziele.
Najbliższa recertyfikacja: 02 czerwca 2024.
Jesteś zainteresowany? Właśnie zbieramy grupę. Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Skontaktujemy się z Tobą.

Uwaga! 30.06.2023 zakończył się stan zagrożenia epidemicznego. Po 31.08 przedłużane przez okres pandemii certyfikaty tracą ważność i trzeba wykonać pełny kurs.

FORMULARZ ZAPISU NA KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Koszty kursu:
Pełen kurs KPP: 1250 zł/os
Recertyfikacja: 350 zł/os.

Warunkiem dopuszczenia do recertyfikacji jest:
– posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończonym kursie KPP,
– zatrudnienie lub członkostwo w jednostce współpracującej z PRM.

Przystąpienie i zdanie egzaminu recertyfikacyjnego możliwe jest wyłącznie w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu ważności dotychczasowego zaświadczenia. Nie dotyczy osób, których termin ważności KPP upłynął w okresie pandemii.

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w wiadomości e-mail po zakończeniu zapisów.

Uwaga. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu kursu w przypadku braku możliwości jego organizacji ze względu na małą ilość osób chętnych.

Pytania w sprawie szkoleń: biuro@grw.pl

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
78 2530 0008 2049 1070 6051 0001 – Nest Bank
Tytuł przelewu: KPP (miesiąc), imię i nazwisko kursanta,
np. „KPP maj, imię nazwisko”