Sternik motorowodny

Szkolenie teoretyczne i manewrowe: 500 zł

Dodatkowe opłaty za egzamin i patent:

Osoby uczące się do 26 roku życia – 50% zniżki za egzamin i patent po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej:

  • 125 zł egzamin (opłata wnoszona gotówką na egzaminie)
  • 25 zł patent (opłata wnoszona jest po zdanym egzaminie i po wygenerowaniu wniosku o patent na stronie PZMWiNW – Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego)

Osoby dorosłe:

  • 250 zł egzamin (opłata wnoszona gotówką na egzaminie)
  • 50 zł patent (opłata wnoszona jest po zdanym egzaminie i po wygenerowaniu wniosku o patent na stronie PZMWiNW – Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego)

Osoba przystępująca do egzaminu na patent motorowodny/licencję motorowodną zobowiązana jest okazać następujące dokumenty:
– dowód tożsamości np.: dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną,
– dowód wpłaty za egzamin,
– ważną legitymację szkolną/studencką, jeżeli osoba jest uprawniona do zniżki i dokonała 50% opłaty za egzamin,