Szkolenie sternik motorowodny opłaty:

Szkolenie teoretyczne i manewrowe wraz z egzaminem:

  • 625 zł – dla osób uczących się do 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji
  • 750 zł – pozostałe osoby

Płatne na konto Gdańskiego Ratownictwa Wodnego: 78 2530 0008 2049 1070 6051 0001 – Nest Bank
tytułem: szkolenie sternik motorowodny [imię i nazwisko]

Dodatkowe opłaty za wydanie patentu – opłata wnoszona jest po zdanym egzaminie i po wygenerowaniu wniosku o patent na stronie PZMWiNW – Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego:

  • 25 zł patent (Osoby uczące się do 26 roku życia – 50% zniżki za egzamin i patent po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej);
  • 50 zł patent (pozostałe osoby);

Osoba przystępująca do egzaminu na patent motorowodny/licencję motorowodną zobowiązana jest okazać następujące dokumenty:
– dowód tożsamości np.: dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną,
– ważną legitymację szkolną/studencką, jeżeli osoba jest uprawniona do zniżki i dokonała 50% opłaty za egzamin.