ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W DOFINANSOWANYM SZKOLENIU NA RATOWNIKA WODNEGO!

WARUNEK:

  1. Ukończony 18 rok życia;
  2. POSIADANIE KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (lub przystąpienie do organizowanego kursu przed rozpoczęciem szkolenia ratowników wodnych);
  3. Opłata składek członkowskich na 5 lat (5×50= 250zł).

Liczba miejsc ograniczona!

Termin szkolenia: 6.11.2022 – 18.12.2022

Formularz zapisów »

Szkolenia skierowane jest do  osób dorosłych  zainteresowanych nabyciem kwalifikacji i umiejętności w obszarze szkoleń ratowników wodnych spełniających następujące warunki udziału w szkoleniu:

  1. Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z Art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  2. Uczestnik jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z Art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  3. Uczestnik posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej „kursem”, i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z Art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  4. Uczestnik deklaruje chęć przystąpienia do Słupskiego WOPR wraz z uiszczeniem opłaty członkowskiej.

Wspólnie z Słupskim WOPR zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach ratowników wodnych w ramach zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego”, współfinansowanego ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.