Opłaty:
Ratownik wodny: 950 zł.
Ratownik wodny dla osób posiadających młodszego ratownika: 595 zł.
Ratownik młodszy: 595 zł
Wpłaty wyłącznie przelewem na konto GRW (zakładka kontakt).
Instruktor ratownictwa wodnego: …… zł