INFORMACJE NIEAKTUALNE! OFERTA AKTUALNYCH SZKOLEŃ DOSTĘPNA TUTAJ»

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie ratownika wodnego /edycja 2022/.

Warunki udziału w szkoleniu:
a) Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej
pomocy zgodnie z Art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
b) Uczestnik jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
zgodnie z Art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym
Ratownictwie Medycznym
c) Uczestnik posiada lub odbędzie szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej „kursem”, i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z Art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Koszt szkolenia KPP: 600 zł. 
d) Kandydat zadeklaruje, że przez okres 5 lat od zakończenia szkolenia będą wykonywać działania ratownicze na rzecz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy DPPiW, w zakresie utrzymania przez te podmioty stałych dyżurów, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o
bezpieczeństwie.
e) Uczestnik deklaruje chęć przystąpienia do Słupskiego WOPR wraz
z uiszczeniem opłaty członkowskiej w wysokości 250 zł.

Kurs na ratownika wodnego trwa minimum 66 godzin. Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich. Kursy kończą się egzaminami, które odbywają się na wodach otwartych. Składają się one z części praktycznej i teoretycznej.

Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia ratowników wodnych w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.

Aby uzyskać zawód i możliwość podjęcia pracy w charakterze ratownika wodnego konieczne jest również ukończenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). Osoby, które nie posiadają ukończonego kursu KPP, muszą uwzględnić opłatę za kurs w wysokości 600 zł.

Więcej informacji o KPP »

Opłaty:

Harmonogram:
Zajęcia odbywać się będą we wszystkie niedziele października i listopada. 

Spotkanie organizacyjne i weryfikacja umiejętności:

Dodatkowe informacje:
biuro@grw.pl

Organizator:
Słupskie WOPR, Gdańskie Ratownictwo Wodne

Zapisz się, liczba miejsc ograniczona: /ZAPISY ZAMKNIĘTE/