Polityka Prywatności

Stowarzyszenie Gdańskie Ratownictwo Wodne dba o prawo do prywatności osób odwiedzających stronę www.grw.pl należącą do Stowarzyszenia Gdańskie Ratownictwo Wodne. Każdego użytkownika strony internetowej obowiązuje polityka prywatności. Stowarzyszenie Gdańskie Ratownictwo Wodne zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, jednakże zmiany nie naruszą podstawowej zasady – Gdańskie Ratownictwo Wodne nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych udostępnianych nam przez użytkowników/klientów/członków Stowarzyszenia Gdańskie Ratownictwo Wodne.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, Stowarzyszenie GDAŃSKIE RATOWNICTWO WODNE, KRS 0000631599, REGON:365124452, NIP:957-108-80-10, ul. Romualda Traugutta 14, 80-221 Gdańsk, e-mail: biuro@grw.com

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, m.in. po to, żeby zgodnie z prawem zadbał o bezpieczeństwo Twoich danych.

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych skontaktujesz się pisząc na adres e-mail: iod@grw.pl

 

Przetwarzanie Twoich danych przez Gdańskie Ratownictwo Wodne

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, zapisy on-line, e-mail);

umożliwienia świadczenia usług Stowarzyszenia Gdańskie Ratownictwo Wodne;

monitorowania Twojej aktywności na naszej stronie internetowej poprzez przeprowadzanie badań i analiz aby badać funkcjonalność stron internetowych i wprowadzać udogodnienia;

prowadzenia analiz statystycznych;

realizacji procesów księgowych oraz kadrowych;

realizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów;

windykacji należności;

przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą być zbierane w formularzu kontaktowym, formularzu zapisy on-line. Podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz nam swoich danych nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą.

Twoje prawa

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Po zgłoszeniu wniosku o usunięcie danych osobowych do Inspektor Danych Osobowych Twoje dane zostaną usunięte niezwłocznie, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów dla których zostały zebrane oraz przepisy prawa na to pozwalają.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Wyjątkowe sytuacje, gdy Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług płatniczych, usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych.

Ze względu na konieczność blokowania działania robotów internetowych na stronie internetowej www.grw.pl stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania naszych użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Automatyczne przetwarzanie Twoich danych osobowych w kontekście profilowania.

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w kontekście profilowania.

 

Stowarzyszenie Gdańskie Ratownictwo Wodne

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane RODO.