Projekt „Profilaktyka bezpiecznej kąpieli” to zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży, których głównym celem jest zapoznanie uczestników z zasadami bezpiecznego spędzania czasu nad wodą.

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z tematyką m.in.:
– zagrożeń, które mogą spotkać nad wodą (prądy wsteczne, sinice),
– sprzętem oraz charakterystyką pracy ratowników i psów ratowniczych na gdańskich kąpieliskach,
– zasadami bezpiecznego wypoczynku (co zabrać na plażę, gdzie można się kąpać),
– jak zachować się w czasie wypadku (numery alarmowe, podstawy pierwszej pomocy).

Forma przekazywania informacji jest dostosowana do wieku uczniów, przeprowadzona w sposób atrakcyjny, aktywizujący do czynnego udziału w zajęciach. Dodatkowym atutem jest obecność psa ratownika.

Zajęcia „Profilaktyki bezpiecznej kąpieli”
Wariant podstawowy:
1. Placówki edukacyjne na terenie Miasta Gdańska:
Czas trwania: do 45 minut, maksymalnie 4 prelekcje/dzień,
Koszt: BEZPŁATNIE

2. Pozostałe placówki edukacyjne:
Czas trwania: do 45 min, maksymalnie 4 prelekcje/dzień,
Koszt: do ustalenia

Wariant Rozszerzony:
Czas trwania: 90 min, maksymalnie 3 prelekcje/dzień,
Koszt 10 PLN/uczestnik (plus ewentualne koszty dojazdu)
Pakiet rozszerzony o zajęcia praktyczne:
• elementy pierwszej pomocy (bezpieczeństwo ratownika oraz podstawy resuscytacji krążeniowo oddechowej)
• prace bosmańskie – nauka wiązania węzłów.
UWAGA: maksymalna liczba uczestników w grupie: 30 osób.

Chcesz skorzystać z zajęć? Zgłoś swoją placówkę na adres e-mail: radek@grw.pl
Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły zostaną ustalone w korespondencji mailowej.
Wskazane, aby przy wyborze wariantu podstawowego łączyć klasy w grupy, a w przypadku kilku prelekcji powinny one następować bezpośrednio po sobie.