W 2017 roku VI Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku rozpoczęło pracę nad projektem utworzenia pierwszej w Trójmieście klasy Ratownictwa Wodnego. Rok później zorganizowano nabór do klas o profilu ratownictwa wodnego. Na przełomie dwóch lat udało się otworzyć trzy oddziały, w których łącznie szkoli się 60 uczniów i adeptów ratownictwa wodnego. Aktywnie wspieramy inicjatywę angażując się w proces dydaktyczny młodych ratowników.