PRACA RATOWNIK WODNY – GDAŃSK, SOPOT

Oferujemy pracę dla ratowników wodnych na pływalniach i obiektach hotelowych na terenie Gdańska i Sopotu, a także pracę podczas zabezpieczenia imprez wodnych w Trójmieście.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w charakterze ratownika wodnego, prześlij swoje CV na adres biuro@grw.pl.

Obsługujemy pływalnie Kokoszki Gdańsk oraz obiekty hotelowe w Gdańsku i Sopocie. Ponadto zajmujemy się zabezpieczeniem imprez wodnych.

Wymagania: 

– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych,
– aktualne KPP,
– uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym, zgodne z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 23 września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.

Obowiązki:

– opieka i nadzór nad bezpieczeństwem osób kąpiących się,
– udzielanie pierwszej pomocy osobą znajdującym się w potrzebie,
– współpraca ze służbami medycznymi oraz porządkowymi w razie potrzeby,
– kontrola stanu infrastruktury, urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osobą kąpiącym się.